Tjänster

Samtliga av våra tjänster bygger på vår plattform SMART. Vilket är en liten klient som på plats installeras lokalt på er server eller dator. Vi tar sedan hand om drift och övervakar er IT-miljö, vilket ger oss ett helhetsgrepp. SMART innefattar bl. a. övervakning av hårdvaran, mjukvara (ej tredjepart), backup, virusskydd, säkerhetsuppdateringar, intrångsskydd, ärendehantering, webfilter osv. SMART går att skala efter kundens egna önskemål och behov som exempelvis:

 

SMART underhållsavtal för Klient

Standardsupport - 99 kr*/mån & klient

Reaktiv support som innefattar övervakning och möjlighet att på distans få hjälp med sina problem och frågor. Programvaran för distanshjälp är som standard installerad på varje klient.

Premiumsupport – 199 kr*/månad & klient

Proaktiv support som innefattar fri support på distans. Vi övervakar hårdvaran där vi larmas om något händer t.ex. backupen inte har gått, om kritiska uppdateringar inte gjorts, om datorn blivit angripen av ett virus eller att någon försökt göra ett dataintrång och dylikt.

SMART utgår från att arbetet kan skötas via fjärrdrift.

 

SMART underhållsavtal för Server
– månadsvis 1999 kr*/månad

Vi ansvarar för ert system. Vi övervakar hårdvaran där vi larmas om något händer t.ex. backupen inte har gått, om kritiska uppdateringar inte gjorts, om servern blivit angripen av ett virus eller att någon försökt göra ett dataintrång och dylikt. Vi utför löpande åtgärder för att er miljö skall fungera så problemfritt som möjligt. Tjänsten innefattar bland annat:

 • Granskning och implementering av mjukvaruuppdateringar
 • Analysering av loggar och förslag på eventuellt nödvändiga åtgärder
 • Granskning av mjuk- och hårdvarustatus
 • Åtgärd av löpande eventuellt uppkomna problem
 • Bevakning av backupen
 • På plats-hjälp en gång i månaden
 • Regelbundna uppföljningsmöten

 

SMART underhållsavtal för Nätverk
– månadsvis 999 kr*/månad

Vi installerar ett nätverk som går att administrera som tjänst och vår SMARTdesk ansvarar bland annat för:

 • Analysering av loggar och förslag på nödvändiga åtgärder
 • Drift & Övervakning av nätverks- och kommunikationsstatus
 • Brandvägg
 • Återrapportering

Beroende av IT-miljöns utformning och behov av tillgänglighet erbjuder vi det support-avtal som passar kunden bäst, så tveka inte!

Utan be oss komma ut på ett besök och beskriv hur just ni vill hade.

 

Löpande support

Beroende på vilka önskemål ni har som kund erbjuder Ace IT även löpande support enligt prislista som bland annat består av:

 • Utryckning: På platsen-hjälp med installation/recovery etc. 795kr/tim+inställelse.
 • Installationer och felavhjälpningar går givetvis att köpa på löpande timmar eller paketerat
 • Paketerade lösningar med ett fast pris, innefattande hårdvara och tjänst eller också bara tjänst eller hårdvara
 • Rådgivning/konsultation
 • Upphandlarstöd av t ex tredjepartssytem
 • Utbildning, Office & Office365 m.m
 • Förstudie, här gör vi en analys av er IT-miljö och dokumenterar
 • Licens inventering
 • IT-stöd mot tredjeparts leverantörer

 

* Angivna priser är prisexempel. Dina behov och antalet klienter styr ditt slutgiltiga månadspris.