Paketerade lösningar

Paketerade lösningar

Vi erbjuder även paketerade lösningar, vilket passar företag med många anställda. Då ser vi till hela IT-miljön; allt från servrar utan till klienter. Vi anpassar även avtal och tjänster till den bästa lösning för just ert företag. Vi implementerar här vår övervakningstjänst SMART inkl. ärendehantering. Via SMART får vi bland annat larm om:

  • Hårdvaran krånglar
  • Uppdateringar saknas
  • Virussmitta
  • Onlinebackupens status
  • Intrångsförsök
  • Användarproblem

Har din användare problem kan du ta kontakt med vår SMARTdesk, antingen genom att registrera ärendet i vårt ärendehanteringssystem eller ringa vår SMARTdesk (Singel Point off Contact) direkt. Genom den registreras alla ärenden så att inget ”glöms bort” och du kan smidigt följa ditt ärende; från registrering till fullföljande. Vår support kan åtgärda problemen med hjälp av fjärrstyrning, men om det inte går kan istället en konsult skickas ut på plats.

 

Finansiering

Hyreslösning

Du hyr hårdvara av oss. Vi sätter upp hårdvaran och grundkonfigurerar den. Kostnaden kommer då som en driftkostnad/månad.

Vill du att vi ska underhålla hårdvaran tillkommer ett pristillägg på hyran. Vid önskan om underhåll rekommenderar vi istället Funktionslösning eller Arbetsplats som tjänst.

Funktionslösning

Innefattar alla tjänster, drift & underhåll samt hårdvaran som IT-miljön kräver i form av investeringar. Kostnaden kommer då som en driftkostnad/månad istället.

Arbetsplats som tjänst

Med bägge finansieringslösningarna kan du lägga till SMART. Med SMART kan du lägga till tjänster som övervakning, online backup, webbfilter, patch-hantering, antivirus och helpdesk m.m.