Grön IT

 

Grön IT

Grön IT innebär ansvar för minskad miljöpåverkan från användandet av IT-hårdvara samt att aktivt arbeta med att optimera och ersätta miljökrävande processer med IT-tjänster.

Enligt EU-kommissionen kommer cirka 1,75 % av Europas koldioxidutsläpp från användandet av IT- och telekomrelaterade produkter. Och eftersom att användandet av IT- och telekom ständigt ökar globalt, ökar även energiförbrukningen. För att förebygga detta väntas IT- och telekombranschen kunna bidra till minskade utsläpp mest. Idag finns en mängd innovativa IT- och telekomlösningar som minskar miljöbelastningen, exempelvis:

  • Lösningar för att ersätta fysiska resor
  • Lösningar som optimerar transporter
  • Lösningar som reglerar processer inom industrin

 

Vår gröna IT

En av Ace IT’s grundläggande värderingar är hållbarhet, både miljömedveten, social och ekonomisk. I vårt dagliga arbete och i de val av produkter och samarbetspartners vi gör strävar vi alltid efter att skapa en hållbar kedja. Från tillverkare till återvinning.

En del av vårt hållbarhetsarbete är att vi erbjuder och förespråkar molntjänster. Genom att använda molntjänster blir användandet av fysiska servrar färre, vilket i sin tur minskar både el- och nedkylningsåtgången. Vi erbjuder även support på distans för att minska våra transporter. I de fall transport är nödvändig backar vi upp detta med miljövänliga fordon. Vi har ett grönt sinne i allt vi gör och väljer även våra samarbetspartners utifrån det.